logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ตุรกี 47 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทูร์เคีย เมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 8 วัน 5 คืน (W5)

ทัวร์โค๊ด GWHD240760
อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน– ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อังการ่า -ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี -โรงงานเครื่องหนัง – เมืองบูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – ตลาดเครื่องเทศ
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ 9 วัน 6 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240874
ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – สุลต่านฮานี – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค – ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ –หุบเขาเกอเรเม – หมู่บ้านอวานอส – สุสานอตาเติร์ก - ทะเลสาบเกลือ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - ร้านจิวเวอร์รี่ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – Candy Shop -ตลาดเครื่องเทศ – จัตุรัสทักซิมสแควร์ – หอคอยกาลาตา -พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า - ย่าน Balat Old Houses
ชิมไอศกรีมต้นตาหรับตุรเคีย ICE , อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 39,888 บ.

เที่ยวทูร์เคีย ดินแดน 3 อารยธรม 2 ทวีป สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240759
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ม้าไม้เมืองทรอย – ปราสาทชิเมนลิก – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ -ทะเลสาบเกลือ -ชมหมู่บ้านแบบออตโตมัน -สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม– หอคอยกาลาตา
ย่าน BALAT -เมืองโบราณเฮียราโพลิส -โรงงานสิ่งทอ -ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรกี -นครใต้ดิน – โรงงานพรม -เซรามิค -เครื่องประดับ -VIAPORT ASIA OUTLET – มัสยิดคามลิก้า – จัสตุรัสทักซิมสแควร์ – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – กาลาตาพอร์ต
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
10วัน 8คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

ตุรเคีย เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 9 วัน 6 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240691
สุเหร่าสีน้ำเงิน บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - พิพิธภัณฑ์ ฮายาโซฟีอา -ม้าไม้เมืองทรอย- นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม -บ้านพระแม่มารี -โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – โรงละครเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานผลิตพรมทอมือ - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ทะเลสาบน้ำเค็ม – สุสานอาตาเติร์ก -ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโลมาบาเช่ - ตลาดสไปร์สบาร์ซาร์
ขนมประจำท้องถิ่น Turkish Delight พิเศษ!! ทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง พิเศษ!! เมนูซีฟู้ดสไตล์ตุรเคีย
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 54,999 บ.

อะเมซิ่ง..ตุรกี SPRING บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 7 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240337
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ชม1ใน7มหัศจรรย์โลกโบสถ์เซนต์โซเฟีย, ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย, เมืองเอฟฟิซุส, ขึ้นบอลลูนชมวิว, ชมPanoramic View
เมืองอิสตันบูล, Galata port, สุเหร่าสีน้ำเงิน, พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี, ย่านทักซมิ สแควร์, เมืองบูซ่าร์, เมืองชานัคคาเล่, เมืองเพอร์กามัม, เมืองคูซาดาซี, หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไรน์, โรงงานผลิตพรม, หมู่บ้านของนกพิราบ, หุบเขาเดฟเรนท์
อาหารพื้นเมือง, บุฟเฟ่ต์
5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 67
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 59,985 บ.

GRAND TURKIYE 10 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240374
ล่องเรืออันตัลยา, ชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้อง, ชมวิวเมืองคัปปาโดเจียโดยบอลลูน
เมืองชานัคคาเล่, เมืองทรอย, ไอยวาริค, เมืองพอร์กามา, เมืองคุซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, เมืองโบราณเอเฟซุส, ปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, หอคอยฮิดิร์ลิค, น้ำตกดูเดน, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คาราวานสไลน์, ไคมัคคี, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, อุชิซาร์, พาซาแบค, ชมโรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, ร้านจิวเวอร์รี่
ภัตตาคาร, เมนูพิเศษซีฟู๊ด, อาหารพื้นเมือง, เมนูพิเศษเคบับหม้อดินเผา
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

อะเมซิ่ง..ตุรกี อนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240327
ชมเมืองเอฟฟิซุส, ขึ้นบอลลูน, หุบเขาเดฟเรนท์, คาราวานสไรน์
เมืองคูซาดาซตี, โรงงานเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า,คาราวานสไรน์, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, โรงงานผลิตพรม, หมู่บ้านของนกพิราบ, เมืองอุชิซาร์, เมืองไครซีรี, เมืองKahramanmaraş, เมืองอะดิยามา, ภูเขาเนมรุต, สะพานเซเวอรัน, เมืองโบราณอาร์เซเมีย, สุสานคาราคูซ
อาหารพื้นเมือง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.

อะเมซิ่ง..ตุรกี RIVERA 9 วัน 7 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240333
ชมความงามของน้ำตกลาร่า, ชมหอนาฬิกาคาเล่คาปิซึ, ชมหอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต, ชมน้ำตกManavgat waterfall, คาราวานสไรน์, นั่งบอลลูน, ชมpanoramic view, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
เมืองเอฟฟิซุส, โรงงานเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองอันทาเลีย, อัตตาเลีย, ซุ้มประตูเฮเดรียน, เมืองManavgat, เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, โรงงานผลิตพรม, หมู่บ้านของนกพิราบ, หุบเขาเดฟเรนท์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี, ตลาดสไปซ์มาร์เกต, Galata port
อาหารพื้นเมือง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.
sticky