logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ออสเตรีย 163 พีเรียด จาก 28 โปรแกรม

Loading...

EAST EUROPE 7 DAYS

ทัวร์โค๊ด GWHD220741
ปราสาทนอยชวนชไตน์, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮัโร่สแควร์
อิสตันบูล, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เบอร์โน่, เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, ถนนวงแหวน, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์, บูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.

East EU ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7D4N

ทัวร์โค๊ด GWHD220578
จัตุรัสกลางเมือง, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, เมืองปราก, โบสถ์แพริช
เมืองเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์, เมืองฮัลล์สตัทท์, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์, จัตุรัสกลางเมืองรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองปราก, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองบราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, ประตูมิคาเอล, โรงละคร, ศาลากลางเก่าของเมือง, อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย, พระราชวังไพรเมท, โบสถ์เซนต์มาร์ติน, พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
ภัตตาคารอาหารจีน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,990 บ.

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์โค๊ด GWHD221093
ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
เมืองเวียนนา ,พระราชวังเชินบรุนน์ ,พระราชวังฮอฟเบิร์ก , โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น , ถนนสายวงแหวน ,ถนนคาร์นเนอร์ , เมืองฮัลล์สตัทท์ ,โบสถ์แพริช ,โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท , จัตุรัสกลางเมือง , รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ , เมืองลินซ์ , จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ ,มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ,ปราสาทครุมลอฟ , จัตุรัสกลางเมือง , ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ , เมืองปราก , ย่านช่องทองโบราณ , สะพานชาร์ล , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , เมืองบราติสลาวา ,ปราสาทบราติสลาวา ,ย่านเมืองเก่า , ประตูมิคาเอล , ศาลากลางเก่าของเมือง , อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย , พระราชวังไพรเมท , โบสถ์เซนต์มาร์ติน , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
ปลาเทราต์ย่าง , อาหารจีน
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 17 ต.ค. 65
 EVA Air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,990 บ.

ยุโรปตะวันออกเที่ยวครบทุกไฮไลท์คุ้มมาก ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัก-ฮังการี 8 วัน 5 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด GWHD221135
พระราชวังเชิร์นบรุน, ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟที่เชสกี้ครุมลอฟ, เดินเล่นสะพานชาร์ลและหมู่ปราสาทกรุงปราค, ฮอลสตัท ถ่ายรูปริมทะเลสาบชิลๆ, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงเวียนนา, บราติสลาวา, ซาลสเบิร์ก, McArthurGlen Designer Outlet, บูดาเปสต์
เป็ดอบโบฮีเมียน ปลาเทร้าท์ย่างจากทะเลสาบฮอลสตัท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 52,000 บ.

WONDER EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220883
MIrabell Garden, St.Vitus Cathedra, Cesky Krumlov Castle, ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ
เมือง Melk, เมืองฮัลล์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, เมืองซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ, อนุสรณ์สถาน Jan Hus, เมือง Ceske Budejovice, กรุงปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, ย่านเมืองเก่า, โบสถ์ติน, นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก, เมืองเบอร์โน, เมืองบราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี, การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ, รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย, เมืองบูดาเปสต์, ปราสาทบูดาเปสต์, โบสถ์ Matthias Church, Fisherman's Bastion, Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย, กรุงเวียนนา, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังฮอฟบวร์ก, ถนน Karntner Strasse
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.

ยุโรปตะวันออก มิวนิค ฮัลล์สตัทท์

ทัวร์โค๊ด GWHD220661
เยี่ยมชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองริมทะเลสาบ
เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์, เมืองฟุสเซ่น, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, ศาลาว่าการหลังเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์
ภัตตาคารอาหารจีน, ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู Spare Ribs
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 53,990 บ.

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน สโลวัก 8 วัน 5 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด GWHD221133
พระราชวังเชิร์นบรุน, เมืองน้ำแร่คาร์โรวีวารี่, หมู่ปราสาทกรุงปราค, ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์,
กรุงเวียนนาหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้, ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต Ingolstadt Village Outlet, ซาลสเบิร์ก เมืองบ้านเกิดของโมสาร์ท, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet
ปลาเทร้าท์ย่าง-เซ้นต์วูล์ฟกัง, ซี่โครงหมูบาร์บีคิวและเบียร์หรือไวน์ท่านละ 1 แก้ว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 58,900 บ.

East Europe เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD220484
สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา-ศาลากลางเมืองมิวนิค-ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์-เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-ปราสาทครุมลอฟ-จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองเก่า-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-ศาลาการหลังเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์
เมืองมิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา-ศาลากลางเมืองมิวนิค-ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์-เมืองฟุสเซ่น-เมืองชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์-เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองเก่า-เมืองเชสกี้บูดาโจวิค-เมืองปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-ศาลาการหลังเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์
Spare Ribs-ปลาเทราต์ย่าง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 59,990 บ.

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD221059
ข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ , นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, น้ำตกชเตาบ์บาค
มิวนิค , ฮัลล์สตัทท์ , ซอล์ซบูร์ก , สวนมิลาเบลล์ , ช้อปปิ้ง , ซอล์ซบูร์ก , เบิร์ชเทสกาเด้น , ทะเลสาบโคนิคส์ซี , รอมเซา , โอเบอรามาเกา , วิหารเอททอล , ฟุสเซ่น , เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ , อินน์สบรุกซ์ , หลังคาทองคำ , ลิกเทนสไตน์ , กรุงวาดุส , ลูเซิร์น , ชมเมือง สะพานไม้ , อนุสาวรีย์สิงโต , อินเทอร์ลาเก้น , ช้อปปิ้ง , อินเทอร์ลาเค่น , เลาเทอร์บรุนเนน , น้ำตกชเตาบ์บาค, นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา , ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี , V-Cableway , ซูริค , ชมเมืองเก่า , ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ, ขาหมูเยอรมัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 63,900 บ.

EAST EUROPE 9 DAYS

ทัวร์โค๊ด GWHD220736
ย่านเขตเมืองเก่า, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, สนามอลิอันซ์ อารีน่า, เข้าชมภานในพระราชวังเซินบรุนน์, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเบลวีเดียร์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
เวียนนนา, บูดาเปสต์, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, บูดาเปสต์, กรุงบราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, Outlet Parndorf, กรุงเวียนนา, เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, ถนนวงแหวน, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์, เบอร์โน่, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเขตเมืองเก่า, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, ซอลส์เบิร์ก, สวนมิราเบลล์, บ้านโมสาร์ท, ซอลส์เบิร์ก, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โอเบอรามาเกา, มิวนิค, สนามอลิอันซ์ อารีน่า, จัตุรัสมาเรียนพลาส, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 67,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม
sticky