logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง 174 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ตะลุยPAPMART ดุ๊ยดุ่ย JUL 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240837
เมืองเซินเจิ้น -วัดว่านโฝ -สวนสาธารณะ Shenzhen Bao’an Waterfront -POP MART -ฮ่องกง -เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
ร้านยา – ร้านหยก - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
อาหารท้องถิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,998 บ.

ฮ่องกง 3เซียน 3พร JUN 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240630
หาดรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน เต็ม
โชว์แสงสีเสียง- โรงงานจิวเวลรี่ - ร้านหยก- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ติ่มซำ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,911 บ.

ฮ่องกง 3เซียน 3พร JUL 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240835
ชมแสงสีที่ยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
หาดรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ -ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำจิมซาจุ่ย
อาหารท้องถิ่น ,ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,911 บ.

ฮ่องกง 3เซียน 3พร AUG 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240836
ชมแสงสีที่ยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights -หาดรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำจิมซาจุ่ย
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์– โรงงานจิวเวลรี่ -ร้านหยก
อาหารท้องถิ่น ,ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,911 บ.

ฮ่องกง สายมูเตลู สายมูไหว้เทพเจ้าสุดปัง 3 วัน 2 คืน (HB)

ทัวร์โค๊ด GWHD240842
จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา -วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์
ย่านจิมซ่าจุ่ย นาธาน –ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง -ร้านหยก – ช้อปปิ้งเครื่องรางกังหันลมนาโชค
เมนูติ่มซำ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Greater Bay Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (HX)

ทัวร์โค๊ด GWHD240781
เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า - ร้านขนม – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า – เมืองจูไห่ – วัดผู่โถว -เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู - วัดแชกงหมิว
ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่- ร้านหยก -ร้านยา -ร้านผ้าไหมหรือยางพารา – เมืองเซินเจิ้น – ตลาดหล่ออู่– เมืองฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ฮ่องกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240834
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
A Symphony of Lights – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ห่านย่าง ,ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง ,ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

ฮ่องกง ซุปตาร์ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (HB)

ทัวร์โค๊ด GWHD240752
Avenue of Star Symphony of Lights -หาดรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา -กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 - Citygate Outlets
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก – ช็อปปิ้งย่านมงก๊ก
ติ่มซำ ,บุฟเฟ่ต์ชาบู
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Greater Bay Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD240780
ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว -อ่าวรีพลัสเบย์ -อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม -วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท – วัดหวังต้าเซียน
โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
ห่านย่าง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3 วัน 2 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD232726
นั่งกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, ชมแสงสีเสียง A Symphony Of Lights , ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว, สักการะพระใหญ่โป่วหลิน , รีพัลส์เบย์, วิคตอเรียพีค
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก ,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ห่านย่าง, ชาบูฮ่องกง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม
sticky