logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

มาเก๊า 22 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

มาเก๊า จูไห่ กลับมาแล้ว 3 วัน 2 คืน (NX) (MAY)

ทัวร์โค๊ด GWHD240634
มาเก๊า -PONTO SQUARE -อนุสรณ์สถานดร.ชุนยัดเซ็น -จูไห่ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - THE PARISIAN - THE VENETIAN
ร้านยาสมุนไพร-ร้านหยก - ร้านยางพารา– ผ่านชมถนนคู่รัก -ช้อปปิ้งกงเป่ย– แวะชิมขนม
อาหารท้องถิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Macau
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,996 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (HX)

ทัวร์โค๊ด GWHD240781
เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า - ร้านขนม – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า – เมืองจูไห่ – วัดผู่โถว -เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู - วัดแชกงหมิว
ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่- ร้านหยก -ร้านยา -ร้านผ้าไหมหรือยางพารา – เมืองเซินเจิ้น – ตลาดหล่ออู่– เมืองฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์โค๊ด GWHD240568
นั่งกระเช้านองปิง –วัดโป่วหลิน –นมัสการพระใหญ่เทียนถาน –หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง –มาเก๊า –วัดอาม่า –วิหารเซนต์ปอล –เซนาโด้สแควร์–เวเนเชี่ยน–วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท–ร้านขนมพื้นเมือง –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โรงงานจิวเวอร์รี่ –ร้านหยก
เมนูติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง ,ห่านย่าง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม) 3 วัน 2 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240002
นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา, ขอพรพระใหญ่เทียนถาน, สนุกกับเวเนเชี่ยน, ขอพรความรักเทพเจ้าส่วยเอี๊ย, ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา
วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอ้าท์เล็ท, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, ย่านจิมซาจุ่ย
ติ่มซำ, ห่านย่าง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.
sticky