logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ดูไบ 3 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

GRAND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD240463
นั่งรถไฟสายโรแมนติก, เดินชมทะเลสาบโคโม่, นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิตลิส, รถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรต, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
เบลลินโซน่า, ช้อปปิ้งฟ๊อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ท, เมืองแทช, เมืองเซอร์แมท, ลูเซิร์น, ซูริค, เมืองซุก, ช็อปปิ้ง, แม่น้ำลิมแม็ท, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้คาเปล
ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

GRAND SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD240459
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส, นั่งรถไฟชมกอร์เนอร์แกรต, ชมยอดเขาทิตลิส, อนุเสาวรีย์สิงโต, นั่งรถไฟเขาริกิ, ชมแม่น้ำลิมแม็ท
ทะเลสาบโคโม่, เมืองเบลลินโซนา, อันเดอร์แมท, เมืองมองเทรอซ์, เมืองเวเวย์, โลซานน์, เจนีวา, ถนนครัมกาสเซ, ยอดเขาทิตลิส, เมืองลูเซิร์น, ช็อปปิ้ง, เมืองซุก, ปราสาทชิลลอง, พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก, ถ่ายรูปคู่กับศาลาไทย, เดินข้ามสะพานชมแม่น้ำรุซซ์,
ทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนยอดเขา PANORAMA RESTAURANT
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 8 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 98,900 บ.
sticky