logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน 382 พีเรียด จาก 34 โปรแกรม

Loading...

เมืองลับริมทะเล บูราโน่แห่งไต้หวัน ชมตึกหลากสีท่าเรือ เจิ้นปิง 4 วัน 2 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240487
หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง - วัดขอความรวย – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet
พระกระโดดกำแพง - อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ดื่มด่ำความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน 4 วัน 2 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240491
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ลอยโคมสือเฟิน
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – โรงละครแห่งชาติไถจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี - อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

สัมผัสฤดูกาลใบไม้ผลิ ชมทุ่งดอกซากุระ อาหลีซาน 5 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240486
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – ตึกไทเป101
เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

สัมผัสความโรแมนติก ชมซากุระ ไท่ผิงซาน 5 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240490
ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน
กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101
เสี่ยวหลงเปา - ปลาประธานาธิบดี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ไต้หวัน ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD240678
เมืองหนานโถว -วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถั่งซาจั๋ง -เมืองไทเป - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน -เมืองนิวไทเป -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านชาวประมงหลากสี -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -เมืองเถาหยวน
ชิมชาอู่หลง -ไถจงไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับประรด- ผลิตภัณฑ์สร้อย- ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต -ศูนย์เครื่องสำอางค์
พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา พิเศษ!! เมนู ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240587
วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -เกาะลาลู–วัดหลงซาน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านเอ็นไซม์-ย่านซีเหมินติง-ศูนย์สร้อยสุขภาพ -ร้านขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
เมนู บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.

มหัศจรรย์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240542
สักการะเทพเจ้ากวนอู, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป101, ขอพรความรักวัดหลงซาน
ตลาดไถตงไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ผลิตภัณฑ์สรอ้ย, ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, อุนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ไข่ต้มใบชา, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

มหัศจรรย์ไต้หวัน มหานครแห่งสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD240552
สักการะเทพเจ้ากวนอู, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป101
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, วัดสวนกวาง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองเถาหยวน
ไข่ต้อมใบชา, ชาอู่หลง, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดสไตล์ไต้วัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด GWHD240679
เมืองหนานโถว -วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถั่งซาจั๋ง - เมืองไถจง - ถ่ายรูปตึกไทเป101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต- เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชิมชาอู่หลง- ไถจงไนท์มาร์เก็ต- ร้านพายสับประรด- ผลิตภัณฑ์สร้อย- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดปลาไทเป
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD240680
เมืองไถจง -หมู่บ้านสายรุ้ง -เมืองหนานโถว - วัดจื่อหนานกง -วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซาจั๋ง - เมืองไทเป -วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดซิงเทียนกง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - วัดเสยี่ไห่เฉิงหวง - วัดชิงซาน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง- ร้านพายสับประรด- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต- ผลิตภัณฑ์สร้อย
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวั ,เมนูปลาประธานาธิบดี ,เมนูเสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม
sticky