logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทิเบต 10 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

จีน ทิเบต เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัตเซ่ (ไม่ลงร้าน-บินภายใน 2 ขา) 7 วัน 6 คืน (8L)

ทัวร์โค๊ด GWHD240705
เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ทะเลสาบยัมดรก - ธารน้ำแข็งคาโนลา - อารามเพลกอร์โชเด – เจดีย์คุมบุม -วัดจาสือหลุนปู้ - พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)
ตลาดบาเคอร์-ถนนโบราณจินหลี่ -ถนนไท่กู๋หลี่- วัดต้าฉือ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินชุนซี่ลู่
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Lucky air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 50,999 บ.

จีน ทิเบต เฉิงตู ลาซา ซีหนิง (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก-บินภายใน 2 ขา) 7 วัน 6 คืน (8L)

ทัวร์โค๊ด GWHD240706
อารามถ่าเอ๋อร์ - ถนนคนเดินหลี่เหมิง - สถานีรถไฟซีหนิง-นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เส้นทางชิงไห่-ทิเบต - สถานีรถไฟลาซา - เมืองลาซา-เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง
ตลาดบาเคอร์-ทะเลสาบยัมดรก – พระราชวังโนร์พูลิงกา -ถนนโบราณจินหลี่-ถนนไท่กู๋หลี่ - วัดต้าฉือ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินชุนซี่ลู่
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 20 ต.ค. 67
 Lucky air
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.
sticky