logo

ทูร์เคีย เมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 8 วัน 5 คืน (W5)

รหัสทัวร์ : GWHD240760
ทูร์เคีย เมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 8 วัน 5 คืน (W5)

  • อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน– ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อังการ่า -ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย
  • โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี -โรงงานเครื่องหนัง – เมืองบูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – ตลาดเครื่องเทศ
  • อาหารท้องถิ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 67 - 20 ก.ย. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 33,999 42,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 34,999 43,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 34,999 43,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทูร์เคีย เมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 8 วัน 5 คืน (W5)
ทูร์เคีย เมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย 8 วัน 5 คืน (W5)
ราคาเริ่มต้น 33,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky