logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อิหร่าน 16 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

Amazing Persia...อิหร่าน 8 วัน 6 คืน (W5)

ทัวร์โค๊ด GWHD240329
ชมสถาปัตยกรรมสะพานคาจู, ชมทะเลสาบน้ำเค็มวาร์ซาเนห์
เมืองคาชาน, Borujerdi Ancient House, ชมโรงอาบน้ำสุลต่านอาหมัด, สวนฟิน, หมู่บ้านอะบียาเน่ห์, เมืองอิสฟาฮาน, พระราชวังเชเฮล โซตุน, จัตุรัสนัคเอฌะฮาน, จัตุรัส อิหม่าม, มัสยิดSheikh Lotfallah, พระราชวังอาลีคาปู, ตลาดบาซาร์แห่งอิสฟาฮาน, มหาวิหารแวงค์, เมืองเพอร์เซโปลิส, สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส, มัสยิดนาซิโรลมอลก์, ป้อมคาริม ข่าน, จัตุรัสวากิล, ศาลเจ้าAli ebne Hamzeh, หอคอยอาซาดี, พระราชวังโกเลสทาน, Tehran Bazaar
อาหารจีน, ปิคนิกบาบีคิวพร้อมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ ณ ทะเลทราย, Dinner Boxบนรถไฟ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 59,994 บ.

Amazing of Iran 10 วัน 8 คืน (W5)

ทัวร์โค๊ด GWHD240332
ชมทะเลสาบน้ำเค็มวาร์ซาเนห์, ชมปราสาทนาริน, ชมหอนกพิราบ, ชมวิว 360 องศาเมืองยาซด์, ชมสวนDolat Abad, เมืองชีราซ, นั่งรถไฟทรานส์ตู้นอนอิหร่าน
เมืองคาชาน, Borujerdi Ancient House, โรงอาบน้ำสุลต่านอาหมัด, สวนฟิน, หมู่บ้านอะบียาเน่ห์, หมู่บ้านอะบียาเน่ห์, พระราชวังเชเฮลโซตุน, จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน, จัตุรัสอิหม่าม, มัสยิดSheikh Lotfallah, พระราชวังอาลี คาปู, ตลาดบาซาร์แห่งอิฟาฮาน, มหาวิหารแวงค์, ทะเลทรายวาร์ซาเนห์, เมืองเมย์บอด, ชาห์อบั บาสิคาราวานซาราย, , ย่านFahadan, อนุสรณ์สถาน อาเมยี ร์เช็คห์แมก, เมืองเพอร์เซโปลิส, สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส, มัสยิดนาซิโรลมอลก์, จัตุรัสวากิล, ศาลเจ้าAli ebne Hamzeh, พระราชวังโกเลสทาน, Tehran Bazaar
อาหารจีน, ปิคนิกบาบีคิวพร้อมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ ณ ทะเลทราย, Dinner Boxบนรถไฟม อาหารไทย
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
10วัน 8คืน / เริ่มเพียง 72,980 บ.
sticky