logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อิหร่าน 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ไฮไลท์อิหร่าน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน (W5)

ทัวร์โค๊ด GWHD221160
ถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน
เตหะราน , ชีราซ , ชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ , ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ , สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) , สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) , สวนอีแรม , อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ , ถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน , ตลาดวากิลบาซาร์ , เปอร์เซโพลิส – อิสฟาฮาน , เมย์บอด , อิสฟาฮาน , สะพานคาจู , สะพานอัลลาห์เวอร์ดี , พระราชวังเชเหล โชตุน , จัตุรัสอิหม่าม , พระราชวังอาลี คาปู , มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ , อีสฟาฮาน , แอบยาเนห์ , คาชาน , เตหะราน , สวนฟิน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.
sticky