logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อินเดีย 76 พีเรียด จาก 14 โปรแกรม

Loading...

MUMBAL ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ

ทัวร์โค๊ด GWHD221092
สักการะเทวสถานศรีจินดามณี , นำท่านสักการะเทวาลัยพระพิฆเนศวรดั๊กดูเศรษฐ
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,990 บ.

INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD221098
ชมป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท (Amber Fort) ,
เมืองชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล ,ซิตี้พาเลส ,ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ,เมืองอัครา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม (สิงหาคม-กันยายน 2565)

ทัวร์โค๊ด GWHD221085
ล่องเรือชมตลาดเช้า ,ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค , เทือกเขากุลมาร์ค ,นั่งกระเช้าลอยฟ้า ,วิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
ทะเลสาบดาล ,สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,990 บ.

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม พักบ้านเรือ3คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD221078
เทือกเขากุลมาร์ค ,นั่งกระเช้าลอยฟ้า ,ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค , ล่องเรือชมตลาดเช้า , ทะเลสาบดาล ,สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท
แวะชมทุ่งฝรั้น ,พาฮาลแกม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม (กรกฎาคม-กันยายน 2565)

ทัวร์โค๊ด GWHD221079
ล่องเรือชมตลาดเช้า ,สวนแอปเปิ้ล ,พาฮาลแกม ,ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย,นั่งกระเช้าลอยฟ้า ,ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ก.ย. - 18 ก.ย. 65
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี

ทัวร์โค๊ด GWHD220669
เมืองพุทธคยา, หมู่บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, นาลันทา, ราชคฤห์, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เขาคิชฌกูฏ, พุทธคยา, ล่องเรือชม,พระอาทิตย์ขึ้น, พุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์
วัดเวฬุวันมหาวิหาร, ตโปธาราม, เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave), ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม พักบ้านเรือ 3 คืน EP2

ทัวร์โค๊ด GWHD221060
สวนแอปเปิ้ล, พาฮาลแกม ,ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ,เทือกเขากุลมาร์ค ,นั่งกระเช้าลอยฟ้า ,ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท ,สนามบินศรีนาคา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม 6วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD221074
เทือกเขากุลมาร์ค ,นั่งกระเช้าลอยฟ้า , ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ,
สวนโมกุล ,สวนชาลิมาร์ ,สวนนิชาท ,สนามบินศรีนาคา ,สนามบินเดลี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,990 บ.

หากเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา KASHMIR กระเช้ากอนโดล่า โซนนามาร์ค ทาจิวาสกราเซียร์ 5วัน 3 คืน (6E)

ทัวร์โค๊ด GWHD220621
กระเช้ากอนโดล่า, เทือกเขากุลมาร์ค, โซนามาร์ค, ทาจิวาส กราเซียร์, ทะเลสาบดาล, สวนโมกุล
แคชเมียร์, ล่องเรือชมตลาดเช้า, เทือกเขากุลมาร์ค, นั่งกระเช้าลอยฟ้า, ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค, โซนามาร์ค, ทาจิวาส กราเซียร์, ศรีนาคา, ล่องเรือชิคาร่า, ทะเลสาบดาล, สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.

มหัศจรรย์อินเดีย อัษฎวินายัก

ทัวร์โค๊ด GWHD220688
ปูเน่ ,วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ ,เมืองปาลี ,เทวสถานศรีบัลลาเลศวา ,มุมไบ ,ประตูสู่อินเดีย ,วัดพระแม่ลักษมี ,สนามบินมุมไบ
วัดศรีวิฆเนศวา ,เลนยาตรี ,วัดศรีคีรีจัตมา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม
sticky