logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อินเดีย 43 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์ อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ มหานครสีชมพู 4 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด GWHD240526
นครสีชมพู -พระราชวังสายลม - นั่งรถจี๊ปขึ้น ป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ -พระราชวังกลางน้ำ – พระราชวังหลวง -ทัชมาฮาล
ป้อมปราการ อัคราฟอร์ท - โบราณสถานอันเก่าแก่ แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูมาริกา 5 วัน 4 คืน (6E)

ทัวร์โค๊ด GWHD240564
นครสีชมพู -ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท -นั่งรถจิ๊บขึ้นไปพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท-ซิตี้พาเลส -ฮาวา มาฮาล -ชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระราชวังทัชมาฮาล
จุดชมวิว Wind View Cafe - ประตูปาตริกา-อัครา ฟอร์ท -กุตับมีนาร์ -ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท
เมนูพิเศษ อาหารไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.

อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240685
นครสีชมพู-พระราชวังสายลม - นั่งรถจีปขึ้นป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ - พระราชวังกลางน้ำ - พระราชวังหลวง -วัดพระพิฆเนศ
โบราณสถานอันเก่าแก่แชนด์ เบารี -ป้อมปราการ อัครา ฟอร์ท -ทัชมาฮาล - ประตูเมืองอินเดีย - วัดลักษมีนารายัน
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.

อินเดีย แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอชีย 6 วัน 5 คืน (6E)

ทัวร์โค๊ด GWHD240796
เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลก – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค -ล่องเรือชมตลาดเช้า -ทะเลสาบดาล -ลงเรือโบราณชิคารา - เทือกเขาโซนามาร์ค – ธารน้ำแข็งกราเซีย
คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass -เมืองดราส – จุดชมวิวแม่น้ำ Drass -สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,990 บ.

อินเดีย แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย นั่งกอนโดล่าชมวิว 6 วัน 5 คืน (6E)

ทัวร์โค๊ด GWHD240753
แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์
ศรีนาคา -ทุ่งหญ้า SAFFRON – ชมเมืองพาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -สวนโมกุล – สวนนิชาท
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน (6E)

ทัวร์โค๊ด GWHD240686
รัฐแคชเมียร์ -ศรีนาคา - พาฮาลแกม - ขี่ม้าชมเมือง -พัก HOUSEBOAT-กุลมาร์ค -แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ -นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลก -ชมเทือกเขากุลมาร์ค
ทะเลสาบดาล -ล่องเรือพายโบราณ เรือชิคาร่า - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
อาหารท้องถิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240684
มุมไบ -วัดสิทธิวินายัก - ประตูสู่อินเดีย - วัดพระแม่ลักษมี -เทวสถานศรีวรทาวินายัก - เทวสถานศรีจินดามณี - เทวสถานศรีมยุเรศวร -เทวสถานศรีสิธิวินายกะ-วัดศรีมหาคณปติ
วัดศรีวิฆเนศวา - วัดศรีคีรีจัตมา -องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ - พิเศษ!!! ร่วมพิธี Abhishekam - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,999 บ.
sticky