logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

จอร์เจีย 123 พีเรียด จาก 24 โปรแกรม

Loading...

GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี 6วัน 3คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD221114
ชมป้อมอนานูรี, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย, ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, ชมวิหารจวารี, ชมวิหารสเวติสโคเวลี, ชมอารามบอดบี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, เมืองทบิลิซี, เมืองมิทสเคต้า, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, เมืองไซห์นากิ, กำแพงเมืองโบราณ, เมืองควาเรลี, โบสถ์ตรีนิตี้, ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์
อาหารท้องถิ่น, ภัตตาคารอาหารไทย, ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,990 บ.

GEORGIA เที่ยวฟินบินตรง จอร์เจียคอเคซัส A 6 วัน 4 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220927
4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, วิหารสเวติสเคอเวรี, อนุสรณ์สถานรัฐเซีย-จอร์เจีย, เยี่ยมชมโรงไวน์
เมืองมิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสเคอเวรี, ไร่ไวน์มูคาร์นี่, เมืองกอรี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองโบราณอุพลิสชิเค, กรุงทบิลิซี, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, เทือกเขาคอเคซัส, ป้อมอนานูรี, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย, โบสถ์เกอร์เกตี้, ป้อมนาริคาล่า, Mother of a Georgia, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, สะพานแห่งสันติภาพ, ถนนคนเดินรุสทาเวลี
ภัตตาคาร เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 40,990 บ.

แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม เมืองไฮไลท์ 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD220465
ล่องเรือทะเลอ่าวบาทูมี่-รูปปั้นอาลีและนีโน่-เมโทร ซิตี้ มอลล์-มหาวิหารบากราติ-ถ้ำโพรมีเทียส-อารามจีลาติ-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำซินวารี-อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจี-โบสถ์เกอร์เกตี้-วิหารจวารี-วิหารสเวตสโคเวลี-กระเช้าป้อมนาริคาล่า-โบสถ์ตรีนิตี้-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
เมืองบาทูมี่-ล่องเรือทะเลอ่าวบาทูมี่-รูปปั้นอาลีและนีโน่-เมโทร ซิตี้ มอลล์-เมืองคูไตซี-มหาวิหารบากราติ-ถ้ำโพรมีเทียส-อารามจีลาติ-เมืองอัพลีสลิค-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองทบิลิซี-ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำซินวารี-เมืองกูดาอูรี-อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย-เมืองคาซเบกี้-โบสถ์เกอร์เกตี้-วิหารจวารี-วิหารสเวตสโคเวลี-กระเช้าป้อมนาริคาล่า-โบสถ์ตรีนิตี้-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ก.ย. - 22 ก.ย. 65
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,990 บ.

GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี คาซเบกีี้ กูดาอูรี เมิทสเคต้า EP.2 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD221153
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า, ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่, ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ชมเมืองอัพลีสสิค, ชมป้อมอนานูรี, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย, รถจี๊บ 4WD, ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, ชมวิหารสเวติสโคเวลี, ชมวิหารจวารี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองบาทูมี, ช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์, เมืองคูไตซี, มหาวิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, อารามจีลาติ, เมืองกอรี, เมืองทบิลิซี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, เมืองมิทสเคต้า, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์, โบสถ์ตรีนิตี้
อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย, เมนูบุฟเฟ่ต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 46,990 บ.

GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD221155
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า, ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่, ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน, ชมเมืองอัพลีสสิค ชมป้อมอนานูรี, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย, ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้, ชมวิหารสเวติสโคเวลี, ชมวิหารจวารี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองบาทูมี, ช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์, เมืองคูไตซี, มหาวิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, อารามจีลาติ, เมืองกอรี, เมืองทบิลิซี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, เมืองมิทสเคต้า, ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์, โบสถ์ตรีนิตี้
อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 46,990 บ.

FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220885
ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล, นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส, นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา, ป้อมอนานูรี
เมืองบาทูมี่, ป้อมโกนิโอ, จัตุรัสเปียเซซ่า, ประติมากรรม Ali and Nino, ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ, เมืองคูทาอีซี, อนุสาวรีย์ธรรมชาติ, Uplistsikhe, เมืองถ้ำโบราณ, พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน, วิหารสเวติสเคอเวรี, เมืองทบิลิชิ Tbilisi, ป้อมอนานูรี, อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย, Kazbegi, นั่งรถ 4WD ชม Gergeti Trinity Church, โบสถ์เมเตห์คี, The Bridge of Peace, นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.

GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี คาซเบกีี้ กูดาอูรี เมิทสเคต้า 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD221149
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า, ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่, ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ชมเมืองอัพลีสสิค, ชมป้อมอนานูรี, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย, รถจี๊บ 4WD, ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, ชมวิหารสเวติสโคเวลี, ชมวิหารจวารี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองบาทูมี, ช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์, เมืองคูไตซี, มหาวิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, อารามจีลาติ, เมืองกอรี, เมืองทบิลิซี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, เมืองมิทสเคต้า, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์, โบสถ์ตรีนิตี้
อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย, เมนูบุฟเฟ่ต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 47,990 บ.

GRAND GEORGIA ELEGANT 8วัน 5คืน (TK )

ทัวร์โค๊ด GWHD220619
โบสถ์เกอร์เกตี้, มหาวิหารบาเกติ, ย่านเมืองเก่าบาทูมี่, ป้อมนาริคาล่า, ย่่านเมืองเก่าของทบิลิซี่, โบสถ์ทรินิตี้, ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า
ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์ตรีนิตี้, อุทยานประวัติศาสตร์, ป้อมอนานูรี, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองมิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ถนนคนเดินชาเดอนี่, เมืองอัพลีสสิค, เมืองกอรี, พิพิทธภัณฑ์สตาลิน, เมืองคูไตซี, ตลาดเช้าคูไตซี, วิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, อารามจีลาติ, บาทูมี่, ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town, Metro City Mall
ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น, ภัตตาคารเมนูอาหารจีน, ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.

GRAND GEORGIA ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์ทรินิตี้ 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD220975
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ SABADURI FOREST PARK, ล่องทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
เมืองบาทูมี่, บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, รูปป้ันอาลีและนีโน่, เมืองคูไตซี, มหาวิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, ตลาดยามเช้าของเมืองคูไตซี, เมืองอัพลีสสิค, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองทบิลิซี, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, สเตพานท์สมินด้า, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองมิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, SABADURI FOREST PARK, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์ตรีนิตี้, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย, อาหารจีน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.

GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี คาซเบกีี้ กูดาอูรี เมิทสเคต้า EP.3 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด GWHD221154
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า, ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่, ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ชมเมืองอัพลีสสิค, ชมป้อมอนานูรี, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย, รถจี๊บ 4WD, ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, ชมวิหารสเวติสโคเวลี, ชมวิหารจวารี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองบาทูมี, ช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์, เมืองคูไตซี, มหาวิหารบากราติ, ถ้ำโพรมีเทียส, อารามจีลาติ, เมืองกอรี, เมืองทบิลิซี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, เมืองมิทสเคต้า, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์, โบสถ์ตรีนิตี้
อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย, เมนูบุฟเฟ่ต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ส.ค. - 7 ก.ย. 65
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 48,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม
sticky