logo

เที่ยวทูร์เคีย ดินแดน 3 อารยธรม 2 ทวีป สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืน (TK)

รหัสทัวร์ : GWHD240759
เที่ยวทูร์เคีย ดินแดน 3 อารยธรม 2 ทวีป สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืน (TK)

  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ม้าไม้เมืองทรอย – ปราสาทชิเมนลิก – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ -ทะเลสาบเกลือ -ชมหมู่บ้านแบบออตโตมัน -สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม– หอคอยกาลาตา
  • ย่าน BALAT -เมืองโบราณเฮียราโพลิส -โรงงานสิ่งทอ -ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรกี -นครใต้ดิน – โรงงานพรม -เซรามิค -เครื่องประดับ -VIAPORT ASIA OUTLET – มัสยิดคามลิก้า – จัสตุรัสทักซิมสแควร์ – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – กาลาตาพอร์ต
  • อาหารท้องถิ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 39,999 49,499 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 39,999 49,499 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 40,999 50,499 แสดง - 0
1 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 40,999 50,499 แสดง - 0
7 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 41,999 51,499 แสดง - 0
9 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 41,999 51,499 แสดง - 0
15 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 41,999 51,499 แสดง - 0
23 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 41,999 51,499 แสดง - 0
12 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 40,999 50,499 แสดง - 0
13 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 40,999 50,499 แสดง - 0
19 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 40,999 50,499 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เที่ยวทูร์เคีย ดินแดน 3 อารยธรม 2 ทวีป สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืน (TK)
เที่ยวทูร์เคีย ดินแดน 3 อารยธรม 2 ทวีป สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 39,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky