logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พม่า 49 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD232538
พระนอนตาหวาน, พระนั่งหงาทัตจี,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,เจดีย์ชเวมอดอร์, เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน อิสระ สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรบริเวณหน้าโรงแรม ที่พัก
พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุมุเตา,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว
พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD240565
พระราชวังบุเรงนอง –เจดีย์ชเวมอดอว์ –ไจ้ทีโย –พระธาตุอินทร์แขวน– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระเจดีย์โบตาทาวน์ –เทพทันใจ –เทพกระซิบ
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ –ตลาดสก๊อต –พระนอนตาหวาน –พระหงาทัตจี
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว ,อาหารไทย, Hot Pot Buffet
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,990 บ.

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD232535
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,วัดกุโสดอ , ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์,เจดีย์ชเวสิกอง, วิหารติโลมินโล,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี,สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายงค์
วัดมนุหา, วิหารธรรมยานจี,เจดีย์สัพพัญญูวิหารอนันดา,โรงงานเครื่องเขิน
เมนูกุ้งแม่น้าแบบพื้นเมือง ทานอาหารเย็น พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD240690
มัณฑะเลย์ - เมืองเนปิดอร์ -พระพุทธรูปปางมารวิชัย - เจดีย์อุปปาตะสันติ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง - นั่งรถม้าชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก มัณฑะเลย์ - เมืองเนปิดอร์ -พระพุทธรูปปางมารวิชัย - เจดีย์อุปปาตะสันติ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง - นั่งรถม้าชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก
วัดติโลมนิ โล - วัดอนันดา - วิหารสัพพัญญู- โรงงานเครื่องเขิน - วิหารธรรมยันจี - วัดมหุหา -วัดกุบยางกี
เมนูกุ้งแม่น้ำเผาพื้นเมือง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน (8M)

ทัวร์โค๊ด GWHD240566
วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – จุดชมวิวทะเลเจดีย์– เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมรปุระ– สะพานไม้สักอูเบ็ง–ร่วมพิธี ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์–วัดกุโสดอ –มัณฑะเลย์ฮิลล์– วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา , ทานอาหารย็นพร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.
sticky