logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อียิปต์ 15 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

อียิปต์ ตำนานแห่งไคโร อเล็กซานเดรีย 5 วัน 3 คืน (WY)

ทัวร์โค๊ด GWHD220939
มหาปิรามิด, สฟิงซ์, เมมฟิส, ซัคคาร่า, ล่องแม่น้ำไนล์, สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี,
ตลาดข่านเอลคาลิลิ, ปิรามิดขั้นบันได, ป้อมปราการซิทาเดล, หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย, เสาปอมเปย์, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์, ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส, โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
บุฟเฟต์บนเรือล่องแม่น้ำไรน์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Oman Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,988 บ.

GRAND อียิปต์ นอนเรือสำราญ 8 วัน 5 คืน (MS)

ทัวร์โค๊ด GWHD220518
ชมปีรามิดขั้นบันได - เข้าชมมหาปีรามิด - ชมสฟิงซ์ - แวะชมศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY - ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน - ชมสาหินโอเบลิสก์ - ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล - ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) - ชมสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) - เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) - ชม วิหารคอม-ออม-โบ - ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - ชมภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ - นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู - ข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือนครธีบส์ - ชมหุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) - ชม วิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - ชมมหาวิหารคาร์นัค - ชมวิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน - ชมป้อมปราการ (Citadel) - ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี - พักค้างคืนบนเรือ
เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - เมืองกีซ่า - มหาปีรามิด - เมืองอัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารคอม-ออม-โบ - มหาวิหารอาบูซิมเบล - สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) - วิหารเอ็ดฟู - หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) - วิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - ตลาดลักซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) - ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) - ตลาดลักซอร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี
ภัตตาคาร - ภัตตาคารท้องถิ่น - กล่องปิกนิก - อาหารเช้า กลางวัน และค่ำบนเรือ (บุฟเฟต์)
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 51,888 บ.

PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน (SV)

ทัวร์โค๊ด GWHD220937
ขี่อูฐชมวิว,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง,ชมปิระมิดขั้นบันได,ชมCitadelป้อมปราการเก่าแก่,ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี,ชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก,ชมเขื่อนอัสวาน,ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหาร รามเสสที่ 2,ชมวิหารคอมออมโบ,ชมวิหารเอ็ดฟู,ชมวิหารลัคซอร์,ชมเมืองลุคซอร์,ชมเขตเวสต์แบงค์,ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน,ชมหุบผากษัตริย์,ชมวิหารเดลบาฮารี,ชมเขตตะวันออก
ปิระมิด,เมืองเมมฟิส,ซัคคาร่า,พิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่าน เอล คาลิลี่,ไคโร,วิหารฟิเลย์,เมืองอาบูซิมเบล,มหาวิหารคาร์นัค
ภัตตาคารอาหารจีน,อาหารท้องถิ่น,ภัตตาคารในเรือ บุฟเฟต์
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Saudi Arabian Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

Discovery Egypt 10 วัน 7 คืน (SV)

ทัวร์โค๊ด GWHD220930
ชมสฟิงซ์,ขี่อูฐชมวิว,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง,ชมปิระมิดขั้นบันได,ชมสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย,ชมป้อมปราการซิทาเดล,ชมห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย,ชม Royal Mummies Hall,ชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่,ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี,พักบนเรือแม่น้ำไนล์,ชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก,ชมวิถีชีวิตชนเผ่านูเบียน,ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหาร รามเสสที่ 2,ชมวิหารคอมออมโบ,ชมวิหารเอ็ดฟู,ชมเขตเวสต์แบงค์,ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน,ชมหุบผากษัตริย์,ชมวิหารเดลบาฮารี,ชมวิหารลัคซอร์,ชม เขตตะวันออก
ปิระมิด,เมมฟิส,ซัคคาร่า,อเล็กซานเดรีย,พิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่,อัสวาน,วิหารฟิเลย์,หมู่บ้านนูเบียน,อาบูซิมเบล,เมืองคอมออโบ,มหาวิหารคาร์นัค
บุฟเฟต์,ภัตตาคารในเรือ บุฟเฟต์,ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น,ภัตราคารอาหารไทย
5 ดาว
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 98,900 บ.
sticky