logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ญี่ปุ่น 696 พีเรียด จาก 55 โปรแกรม

Loading...

กลรักกิโมโน FUKUOKA ฟุกุโอกะ เบปปุ นางาซากิ 5 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220644
ขอพรศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ, ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ, ชมสะพานแว่นตามานาเนะบาชิ, ชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ, ไปบ่อน้ำแร่นรกเบปปุ, ชมสวนสันติภาพนางาซากิ
ศาลเจ้าดาไซฟุ, ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ, พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู, สวนสันติภาพ, ถนนฮามาโนมาจิ, เกาะเดจิมะ, โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, ถนนมาเมะดามาชิ, เมืองเปปปุ, หมู่บ้านยูฟุอิน, ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ, เมืองฟุคุโอกะ, คาแนลซิตี้
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.

FUKUOKA สักการะ 1 ใน 3 ศาลเจ้าเก่าแก่ของญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน (VZ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220956
ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ, ชมพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู, ช้อปปิ้งย่านฮามาโนะมาจิ, ชมสะพานเมงาเนะ, ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยมเอ้าทเ์ล็ต, เดินชมถนนมาเมะดามาชิ
ศาลเจ้าดาไซฟุ, ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ, พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู, สวนสันติภาพ, ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ, สะพานเมงาเนะ, เกาะเดจิมะ, โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, ถนนมาเมะดามาชิ, บ่อน้ำร้อน จิโกกุ, หมู่บ้านยูฟุอิน, ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ, เมืองฟุคุโอกะ, คาแนลซิตี้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.

SUGOI สุโก้ย โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220887
ชมวัดนาริตะซันชิยโชจิ, ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ, ไปหุบเขาโอวาคุดานิ, ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlet, อาบน้ำแร่ออนเซ็น, ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ, ช้อปปิ้ง JTC Shinijuku, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ชมวัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
โตเกียว, วัดนาริตะซันชินโชจิ, หุบเขาโอวาคุดานิ, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิ, สวนโออิชิ ปาร์ค, JTC Shinjuku แหล่งช้อปปิ้ง, ย่านชินจูกุ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี, ตลาดปลาซึกิจิ, ย่านชิบูย่า, โอไดบะ, ห้างไดเวอร์ซิตี้
Japanese Set, บุฟเฟ่ต์ Yakiniku, บุฟเฟ่ต์ชาบู
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,555 บ.

TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ ไม่เจ๊อะกันนาน คิดถึงจังเลย 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220583
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ล่องเรือโจรสลัด, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ, ชมสวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ, ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์วัดอาซากุสะ, ถ่ายรูปคู่กับหอคอยโตเกียวสกายทรี
ฮาโกเนะ, หุบเขาโอวาคุดานิ, ภูเขาไฟฟูจิ, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, สวนสาธารณะยากิซาคิ, สวนสาธารณะโออิชิ, ทะเลสาบไซโกะ, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า, วัดนาริตะซัน, โอโมเตะซังโดะ นาริตะ, ไซตามะ, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, ตรอกลูกกวาด, ย่านชินจุกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,888 บ.

TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220584
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ล่องเรือโจรสลัด, ชมใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล, ชิมไข่ดำ
ฮาโกเนะ, ล่องเรือโจรสลัด, หุบเขาโอวาคุดานิ, ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิ, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, อุโมงค์ใบเมเปิ้ล, งานเทศกาลชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, หอคอยโตเกียวสกาย ทรี, ย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า, วัดนาริตะซัน, โอโมเตะซังโดะ นาริตะ, จังหวัดไซตามะ, ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ, ตรอกลูกกวาด, ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220585
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
โตเกียว, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, หอคอยโตเกียวสกาย ทรี, จังหวัดไซตามะ, วัดคิตะอิน, ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ, ตรอกลูกกวาด, ศาลเจ้าฮิคาวะ, คานากาวะ, งานประดับไฟซากะมิโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท, พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, ย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า, อิออน มอลล์ นาริตะ, วัดนาริตะซัน, เมืองซาวาระ, ย่านชินจุกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวะ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220590
เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค, ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า, เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง, ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ, เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ, ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต, สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน, ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ, ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
เมืองเกียวโต, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เมืองนาโกย่า, หุบเขาโครังเค, ย่านซาคาเอะ, เมืองกุโจฮาจิมัง, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายามะ, ถนนซันมาจิซูจิ, ศาลเจ้าเฮอัน, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, วัดคินคะคุจิ, เมืองโอซาก้า, ณ เอ็กซ์โปซิตี้, ปราสาทโอซาก้า, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, ป้ายกูลิโกะแมน
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

JAPAN I MISS YOU โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220611
ขอพรวัดอาซากุสะ, ขอพรวัดนาริตะซัน, ล่องเรือโจรสลัดชมวิวที่ทะเลสาบอาชิ, ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlets, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก, ช้อปปิ้งใจย่านชินจูกุ
วัดนาริตะซัน, วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, โตเกียวสกายทรี, โอไดบะ, ห้างไดเวอร์ซิตี้, พระราชวังอิมพีเรียล, สะพานแว่นตา, อุทยานฮาโกเน่, ทะเลสาบอาชิ, หุบเขาโอวาคุดานิ, โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท, สวนโออิชิ ปาร์ค, ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟฟูจิ, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ร้าน LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี
บุฟเฟ่ต์ Yakiniku
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

RED MAPLE TOKYO FUJI DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD221132
เช็คอิน!! โมมิจิไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแสนสวย ,ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ,ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ ,ล่องเรือโจรสลัดชมความสวยงามของทะเลสาบอาชิ ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งแบบจุใจพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูที่ Gotemba premium outlets ,โตเกียวดิสนีย์แลนด์
บุฟเฟ่ต์ขาปู
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.

WINTER SNOW TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์โค๊ด GWHD221142
สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 , ชมวิวภูเขาไฟฟูจิล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ ,เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ ,ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ ,ขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุชิบูย่า ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,Gotemba Premium Outlets ,คามาคุระ ,พระใหญ่ไดบุตซึ ,ย่านชิบูย่า
บุฟเฟ่ต์ BBQ ,บุฟเฟ่ต์ขาปู
4 ดาว
เดินทางช่วง
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 55 โปรแกรม
sticky