logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ฝรั่งเศส 236 พีเรียด จาก 28 โปรแกรม

Loading...

ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลี 8 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220126
ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่าง ๆบนเรือสำราญ
อาหารพิเศษ , ชา กาแฟ ชนิดพิเศษ , แอลกฮอล์ทุกประเภท
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Cruise
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 36,100 บ.

RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220615
ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีส, ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส, ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช, ช้อปปิ้งแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
เมืองปารีส, พระราชวังแวร์ซาย, Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ, หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยเรือบาโตมูช, ถนนฌ็องเซลิเซ่, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, จัตุรัสคองคอร์ด, Benlux Louvre duty free, ห้าง La Samaritaine, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Oman Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลลี

ทัวร์โค๊ด GWHD220128
ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ
ห้องอาหารพิเศษ , เครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกประเภท , ชา กาแฟ ชนิดพิเศษ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Cruise
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 48,400 บ.

ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7 วัน 4 คืน (SQ)

ทัวร์โค๊ด GWHD220473
ล่องเรือบาโตมูช-ชมแม่น้ำแซน-มองซ์แซงต์มิเชล-มหาวิหารบนเกาะกลางทะเล-ต้นแบบปราสาทดิสนีย์
กรุงปารีส~มงต์มาตร์-มหาวิหารซาเครเกอร์-จัตุรัสเดอลากงกอร์ด-เสาโอเบลิสก์-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่-ล่องเรือบาโตมูซ-มองซ์แซงต์มิเชล-เมืองรูอ็อง-หอไอเฟล-ประตุชัยฝรั่งเศส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-พระราชวังอวร์ซายส์-เอาท์เล็ทลาวาเล่
หอยเอสคาโก้
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 48,990 บ.

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส 8 วัน 5 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD220481
ยอดเขาทิตลิส-นั่งกระเช้าชมวิว360องศา-ประตูชัยฝรั่งเศส-ทรอกาเดโร-สะพานไม้ชาเปล-อนุสาวรีน์สิงโตหินแกะสลัก-ป้อมปราการลินเดนฮอฟ
เมืองซูริค-ย่านเมืองเก่าซูริค-โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ป้อมปราการลินเดนฮอฟ-เขตนีเดอร์ดอร์ฟ-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ถนนออกัสตอนเนอร์กาส-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส-เมืองบาเซิล-พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum-เมืองเก่าบาเซิล-บาเซิลมินสเตอร์-ศาลากลางบาเซิล-จัตุรัส Martkplatz-เมืองเอซีเกม-เมืองกอลมาร์-เมืองรีคเวียร์-เมืองสตราสบูร์ก-อาสนวิหารสตราสบูร์ก-เมืองแร็ง-ช้อปปิ้งลาวาเล่เอ้าท์เล็ท-ปลัสเดอลากงกอร์ด-ปาแลเดอชาโล-ทรอกาเดโร-ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ประตูชัยฝรั่งเศส-ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่-ช้อปปิ้งแกลลอนี่ลาฟาแยตต์
หอยเอสคาโก้
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,990 บ.

เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ปารีส 8 วัน 5 คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD220483
ล่องเรือหลังคากระจก-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ประตูชัยฝรั่งเศส-ปลัสเดอลากงการ์ด-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-จัตุรัสกร็องปลัส
ล่องเรือกระจก-เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่-จัตุรัสดัมสแควร์-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-โรงงานชีส-เมืองบรัสเซลส์-อะโตเมียม-จัตุรัสกร็องปลัส-เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส-เมืองปารีส-เนินเขามงมาร์ท-มหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ท-ปลัสเดอลากงการ์ด-ปาแลเดอชาโล-ทรอกาเดโร-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-ประตูชัยฝรั่งเศส-ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่-ช้อปปิ้งลาวาเล่เอ้าท์เล็ท-ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
หอยเอสคาโก้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,990 บ.

เลทส์โก ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต

ทัวร์โค๊ด GWHD220639
ล่องเรือบาโตมุช, ชมแม่น้ำแซน
กรุงปารีส, มงต์มาตร์, มหาวิหารซาเครเกอร์, จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด, เสาโอเบลิสก์, โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่, ล่องเรือบาโตมูช, มองซ์แซงต์มิเชล, เมืองรูอ็อง, กรุงปารีส, หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, พระราชวังแวร์ซายส์, เอาท์เล็ท ลาวาเล่
ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก้, ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น, ภัตตาคาร อาหารจีน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,990 บ.

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220374
หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟว์, ล่องเรือแม่น้ำแซน, เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก, นั่งกระเช้ายอดเขาทิตลิส, สะพานไม้โบราณคาเปล, ทะเลสาบโคโม่, เมืองมิลาน, มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
ปารีส, ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, เมืองดีจอง, เมืองกอลมาร์, เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโตหิน, เมืองโคโม่, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส, แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
อาหารพื้นเมือง, หอยเอสคาร์โกร์, ไวน์, สเต็ก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.

CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220616
ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เวนิสน้อย, เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre, มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส, พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น, เที่ยวอิตาลี เมืองมิลาน และทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
เมืองปารีส, นั่งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์, ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า, หอไอเฟล, ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, Benlux Louvre duty free, ห้าง La Samaritaine, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, เอาท์เล็ท ลาวัลเล่, เมืองดีจอง, วังดยุกแห่งเบอร์กันดี, พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง, เมืองดีจอง, เมืองกอลมาร์, Little Venice, เมืองซุก สวิตเซอร์แลนด์, Lohri AG Store, เมืองลูเซิร์น, สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, เมืองแองเกิลเบิร์ก, สถานี Engelberg Talstation Titlis, ยอดเขาทิตลิส, Glacier Cave ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม, สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK, เมืองโคโม่, ทะเลสาบโคโม่, เมือง Lamazzo, เมืองมิลาน, พระราชวังมิลาน, มหาวิหารแห่งมิลาน, โรงละครลาสกาล่า, ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ, ห้ากัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 52,800 บ.

MIRACLE OF BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน

ทัวร์โค๊ด GWHD220614
ชมความสวยงามของแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ต และ เมืองโคโลญ, ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์และเมืองบอบพาร์ด, ล่องเรือเที่ยวรอบคลองเมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองคลองมากเสน่ห์ ชมสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า, นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด์, ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์, เที่ยวชมศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่ เมืองแอนต์เวิร์ป, เมืองบรัสเซลส์ และชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญพร้อมเรื่องเล่ามากมายที่เมืองเกนต์, เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงของเมืองแร็งส์, พระราชวังแวร์ซาย, หอไอเฟล, จตุรัสคองคอร์ด, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ล่องเรือชมเมืองปารีสผ่านแม่น้ำแซน, ถนนฌ็องเซลิเซ่, ห้างลาฟาแยตต์, เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต, สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต, ช้อปปิ้งZeil Street, เมืองซังกอร์, ล่องเรือแม่น้ำไรน์, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, สะพานโฮเอินซอลเลิร์น, เนเธอร์แลนด์, หมู่บ้านกีโธร์น, เมืองอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์, World of wildmills, โรงงานทำรองเท้าไม้, โรงงานทำชีส, โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory, ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม, โบสถ์ New church, พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม, จัตุรัสดัมสแควร์, The Old Church, ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat, เมืองแอนต์เวิร์ป, มหาวิหารเลดี้, Belfly of Bruge, แกรนด์เพลส, เมืองเกนต์, ปราสาทเกรเวนสตีน, หอระฆังแห่งเกนต์, อาสนวิหารเซนต์บาโว, ถนน Graslei Notable, เมืองบรัสเซลส์, อะโตเมียม, รูปปั้นแมนิเกนพีส, พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์, จัตุรัสกร็องปลัส, ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue, เมืองบรัสเซลส์, เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส, ปอร์ตเดอมาร์ส, มหาวิหารแร็งส์, พระราชวังโต, โบสถ์เซนต์แร็งส์, เมืองปารีส, ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโตมูช, หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนฌ็องเซลิเซ่, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, จัตุรัสคองคอร์ด, ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free, ห้าง La Samaritaine, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, พระราชวังแวร์ซาย, Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ, เอาท์เล็ท ลาวัลเล
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Oman Air
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 59,000 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม
sticky