logo

ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน (SL)

รหัสทัวร์ : GWHD240679
ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน (SL)

  • เมืองหนานโถว -วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถั่งซาจั๋ง - เมืองไถจง - ถ่ายรูปตึกไทเป101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต- เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ชิมชาอู่หลง- ไถจงไนท์มาร์เก็ต- ร้านพายสับประรด- ผลิตภัณฑ์สร้อย- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดปลาไทเป
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.ค. 67 - 10 ก.ย. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 21,999 25,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
29 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 0
6 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 0
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 19,999 23,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน (SL)
ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน (SL)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky