logo

ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

รหัสทัวร์ : GWHD240680
ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

  • เมืองไถจง -หมู่บ้านสายรุ้ง -เมืองหนานโถว - วัดจื่อหนานกง -วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซาจั๋ง - เมืองไทเป -วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดซิงเทียนกง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - วัดเสยี่ไห่เฉิงหวง - วัดชิงซาน
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง- ร้านพายสับประรด- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต- ผลิตภัณฑ์สร้อย
  • พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวั ,เมนูปลาประธานาธิบดี ,เมนูเสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 16,999 20,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 18,999 22,999 แสดง - 0
2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 19,999 23,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 23,999 27,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 21,999 25,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 21,999 25,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,999 24,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)
ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky