logo

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)

รหัสทัวร์ : GWHD240780
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)

  • ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว -อ่าวรีพลัสเบย์ -อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม -วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท – วัดหวังต้าเซียน
  • โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
  • ห่านย่าง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 67 - 23 ก.ย. 67 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 19,999 25,499 แสดง - 0
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 19,999 25,499 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 20,999 26,499 แสดง - 0
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 20,999 26,499 แสดง - 0
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 18,999 24,499 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 18,999 24,499 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 19,999 25,499 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 19,999 25,499 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky