logo

จีน ต้าหลี่ ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD)

รหัสทัวร์ : GWHD240763
จีน ต้าหลี่ ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD)

  • เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าจงเตี้ยน -ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชว์จางอี้โหมว
  • อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต
  • สุกี้ปลาแซลมอน ,สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ส.ค. 67 - 23 ก.ย. 67 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 25,999 31,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 25,999 31,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

จีน ต้าหลี่ ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD)
จีน ต้าหลี่ ลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky