logo

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คิน (XJ)

รหัสทัวร์ : GWHD240728
ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คิน (XJ)

  • เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-ศาลเจ้าเฮอัน– วัดคินคะคุจิ
  • ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ– ถนนซันมาจิซูจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ปราสาทโอซาก้า– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ –ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน
  • อาหารท้องถิ่น
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 67 - 7 ต.ค. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 29,888 37,888 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 29,888 37,888 แสดง - 0
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คิน (XJ)
ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คิน (XJ)
ราคาเริ่มต้น 29,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky