logo

จีน จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (VZ)

รหัสทัวร์ : GWHD240714
จีน จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน  (VZ)

  • เมืองฉาซา -เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจีย -ชมบรรยากาศเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น-ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง– ภูเขาเทียนเหมินซาน -ชมทัศนียภาพลอยฟ้า -อุทยานจางเจียเจี้ย -เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน
  • ดินแดนมรดกโลก ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย-ร้านขนมแบรนด์ดังของจีน -ถนนหวงซิงลู่
  • พิเศษ สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างเกาหลี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ย. 67 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 26,999 31,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 26,999 31,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 26,999 31,999 แสดง - 0
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 25,999 30,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

จีน จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน  (VZ)
จีน จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (VZ)
ราคาเริ่มต้น 24,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky