logo

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)

รหัสทัวร์ : GWHD240549
มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)

  • โรงละครแห่งชาติไถจง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟอาลีซาน-อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ร้านพายสับปะรด -ชิมชาอู่หลง – มิยาฮาร่า ไอศกรีม – ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง -ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต- ผลิตภัณฑ์สร้อย - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน,เมนูปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ส.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 19,999 24,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 23,999 28,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 21,999 26,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 21,999 26,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 24,999 29,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)
มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky