logo

อะเมซิ่ง..ตุรกี อนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน (TK)

รหัสทัวร์ : GWHD240327
อะเมซิ่ง..ตุรกี อนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน (TK)

  • ชมเมืองเอฟฟิซุส, ขึ้นบอลลูน, หุบเขาเดฟเรนท์, คาราวานสไรน์
  • เมืองคูซาดาซตี, โรงงานเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า,คาราวานสไรน์, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, โรงงานผลิตพรม, หมู่บ้านของนกพิราบ, เมืองอุชิซาร์, เมืองไครซีรี, เมืองKahramanmaraş, เมืองอะดิยามา, ภูเขาเนมรุต, สะพานเซเวอรัน, เมืองโบราณอาร์เซเมีย, สุสานคาราคูซ
  • อาหารพื้นเมือง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. 67 - 9 พ.ย. 67 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 72,890 86,890 แสดง - 0
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 72,890 86,890 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 72,890 86,890 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 72,890 86,890 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 69,999 83,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 69,999 83,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 69,999 83,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

อะเมซิ่ง..ตุรกี อนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน (TK)
อะเมซิ่ง..ตุรกี อนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 69,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky