logo

พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 3 วัน 2 คืน (8M)

รหัสทัวร์ : GWHD232538
พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 3 วัน 2 คืน (8M)

  • พระนอนตาหวาน, พระนั่งหงาทัตจี,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,เจดีย์ชเวมอดอร์, เจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุอินทร์แขวน อิสระ สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรบริเวณหน้าโรงแรม ที่พัก
  • พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุมุเตา,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. 67 - 14 ต.ค. 67 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 12,999 14,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 12,999 14,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 12,999 14,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 10,999 12,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 12,999 14,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 15,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 16,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 3 วัน 2 คืน (8M)
พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 3 วัน 2 คืน (8M)
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky