logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ฮังการี 33 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

EAST EUROPE GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY AUSTRIA 8วัน 5คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD240446
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทปร๊าก
หมู่บ้านริมฝั่งทะเลฮัลล์สตัทท์, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บููโดโจวชิ, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, อาคารรัฐสภา, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 67,900 บ.

เยือนดินแดนแห่งอัศจรรย์ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก 8วัน 5คืน (EY)

ทัวร์โค๊ด GWHD232819
ปราสาทนอยชวานสไตน์-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ -มหาวิหารเฟราเอน -เมืองฮัลส์สตัทท์-พระราชวังเชินบรุนน์-ปราสาทบราติสลาวา -มหาวิหารเซนต์มาร์ติน-ล่องเรือชมความงามของแม่น้าดานูบ
จัตุรัส Marienplatz-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน -พระราชวังฮอฟบวร์ก-โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา-เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
อาหารท้องถิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
13 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,888 บ.

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด GWHD240400
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ, เชสกี้คลมุลอฟ, ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์, ชมสวนมิราเบลล์, ชมโบสถ์เซนต์สตีเฟน
เมืองโอเบอรามาเกา, ปราสาทนอยชวานสไตน์, BMW World, จตุรัสมาเรียนพลัทซ์, เมืองอินกอลสตัดท์, เมืองนูเรมเบิร์ก, กรุงปร๊าก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ปราสาทปร๊าก, เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เมืองซอลส์เบิร์ก, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, กรุงเวียนนา, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์, กรุงบูดาเปสต์, คาสเซิ่ลฮิลล์, ฮีโร่สแควร์
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

Germany Czech Austria Slovakia Hungary 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด GWHD240356
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์, เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า, ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์, ล่องแม่น้ำดานูบ
มิวนิค, ปราสาทนอยชวานชไตน์, การ์มิช, พาร์เท่นเคียร์เช่น, การ์มิช, พาร์เท่นเคียร์เช่น, ยอดเขาซุกสปิตเซ่, หมู่บ้านโอเบอร์, แอมเมอร์เกา, ซาลสเบิร์ก, สวนมิราเบล, บ้านโมสาร์ท, ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์, ลินซ์, จัตุรัสฮอบท์พลาซ, ลินซ์, เชสกคี้รุมลอฟ, ปราค, มหาวหิารเซนต์วติุส, สะพานชาลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, จัตุรัสเมืองเก่า, ปราค, บราติสลาว่า, บูดาเปสต์, ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, แม่น้ำดานูบ, จัตุรัสวีรบุรุษ, ถนนคาร์ทเนอร์, เวียนนา, พระราชวงัเชรินน์บรุนน
ขาหมูเยอรมัน+เบียร์, ปลาเทร้าย่างเกลือ, เป็ดโบฮีเมี่ยน, ซุปกูราซ, ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 5คืน / เริ่มเพียง 92,999 บ.

ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน (EK)

ทัวร์โค๊ด GWHD240675
ปราสาทนอยชวานสไตน์ -สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา- พระราชวังและสวนมิราเบล - จัตุรัสเรสซิเดนซ์ - บ้านเกิดโมซาร์ท - เมืองฮัลล์สตัทท์-ทะเลสาบเมืองเซ็นท์วูฟกัง-ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทปราก-เมืองบูดาเปสต์-จัตุรัสวีรบุรุษ-สะพานเชน-กลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์-พระราชวังและสวนเชินน์บรุน
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ มิวนิค-ซาลบวร์ก-สะพานชาร์ล-ย่านเมืองเก่าปราก-ถนนทองคำ-ช้อปปิ้ง ที่ Fashion Outlet Parndorf-ถนนคาร์ทเนอร์
อาหารท้องถิ่น พร้อมเมนูปลาเทร้าช์ ,เมนูเป็ดโบฮีเมี่ยน ,เมนูกูลาร์ช ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศแม่น้ำดานูบ พร้อมกับเครื่องดื่ม พิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของเวียนนา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 95,999 บ.

EAST EUROPE 10 วัน 7 คืน (LH+OS)

ทัวร์โค๊ด GWHD240418
บูดาเปสต์ คาสเซิล , พระราชวังเชิร์นบรุนน์ , นั่งรถรางสู่จุดชมวิว ณ ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ , ล่องเรือแม่น้ำดานูป, ปราสาทนอยชวานสไตน์ , จัตุรัสมาเรียนพลาส , หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
จุดชมวิว Sky Walk , เมืองซอลส์เบิร์ก , สวนมิราเบลล์ , บ้านโมสาร์ท , ปราสาทครุมลอฟ , สะพานชาร์ลส์ , หอนาฬิกาดาราศาสตร์ , ปราสาทบราติสลาวา , คาสเซิ่ลฮิลล์ , ฮีโร่สแควร์ , มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น , Outlet Parndorf , พระราชวังเชินบรุนน์ , พระราชวังเบลวีเดียร์ , สวนสาธารณะสตัดปาร์ค , ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
ขาหมูเยอรมัน , เป็ดโบฮีเมียน , Mixed Grill , ปลาเทราซ์ออสเตรีย , ซี่โครงหมูเวียนนา , ซุปกูลาซและอาหารเอเชีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Lufthansa
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 129,900 บ.
sticky