logo

7 วิธีล้างมือ ? ห่างไกล Virus COVID-19

มีนาคม 2, 2020 | by Grandworld Holiday

7 วิธีล้างมือ ? ห่างไกล Virus COVID-19 จะไปไหนมาไหน ต้องระวังตัวไว้ก่อน ความสะอาดคือสิ่งที่ COVID-19 กลัว ?? มาดูขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีกันดีกว่า . #GraandworldHoliday #โควิด19 #ไวรัสโคโรน่า

sticky