logo

ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

รหัสทัวร์ : GWHD240762
ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก– ตึกไทเป 101
  • ตลาดเหวิ่นฮว่า– ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า –ไถจง ไนท์มาร์เก็ต– ร้านชา– ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง -ร้านเครื่องประดับ– ตลาดกลางคืนหัวซี
  • ชาบูบุฟเฟ่ต์ ,ซีฟู้ดไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 ก.ค. 67 - 23 ก.ย. 67 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 19,999 24,999 แสดง - 0
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 23,999 28,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 20,999 25,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 20,999 25,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 19,999 24,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 19,999 24,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 20,999 25,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)
ไต้หวัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky