logo

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (8L)

รหัสทัวร์ : GWHD240721
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (8L)

  • เฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูง -อุทยานแห่งชาติหวงหลง – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว -ทะเลสาบ ทั้ง 5 -น้ำตกธารไข่มุก -ทะเลสาบแรด-ทะเลสาบยาว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเต๋อซี -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • สะพานอันชุน -ถนนซอยกว้าง ซอยแคบ-ถนนไท่กู่หลี -วัดต้าลือ -หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก -ถนนคนเดินซุนซีลู่ -ถนนโบราณจินหลี
  • อาหารท้องถิ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 28,999 33,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 28,999 33,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 28,999 33,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 28,999 33,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 29,999 34,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (8L)
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (8L)
ราคาเริ่มต้น 28,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky