logo

พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)

รหัสทัวร์ : GWHD240690
พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)

  • มัณฑะเลย์ - เมืองเนปิดอร์ -พระพุทธรูปปางมารวิชัย - เจดีย์อุปปาตะสันติ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง - นั่งรถม้าชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก มัณฑะเลย์ - เมืองเนปิดอร์ -พระพุทธรูปปางมารวิชัย - เจดีย์อุปปาตะสันติ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง - นั่งรถม้าชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก
  • วัดติโลมนิ โล - วัดอนันดา - วิหารสัพพัญญู- โรงงานเครื่องเขิน - วิหารธรรมยันจี - วัดมหุหา -วัดกุบยางกี
  • เมนูกุ้งแม่น้ำเผาพื้นเมือง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. 67 - 15 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 14,999 17,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 14,999 17,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,999 20,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)
พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปิดอร์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky