logo

อุดร เวียงจันทร์ สิบสองปันนา คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (FD)

รหัสทัวร์ : GWHD240338
อุดร เวียงจันทร์ สิบสองปันนา คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (FD)

  • นครหลวงเวียงจันทร์, สิบสองปันนา, พระธาตุหลวง, ประตูชัยเมืองเชียวรุ่ง, ประตูมังกร, ตำหนักทอง, ม่านหัวนา, นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
  • วัดศรีเมือง, ประตูชัย, บ่อเต็น, บ่อหาน, ถนนคนเดินสิบสองปันนา, ตลาดเช้าไทลื้อ, หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ม่านหัวนา, สวนป่าดงดิบ, วัดหลวงเมืองลื้อ, โชว์พาราณสี, เขาชีซาน, ประตูมังกร, ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่, อุทยานป่าหิน, ตำหนักทอง, วัดหยวนทง
  • เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. 67 - 31 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 36,999 41,999 แสดง - 0
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
3 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 36,999 41,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 36,999 41,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 36,999 41,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 37,999 42,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

อุดร เวียงจันทร์ สิบสองปันนา คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (FD)
อุดร เวียงจันทร์ สิบสองปันนา คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น 36,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky