logo

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน (8M)

รหัสทัวร์ : GWHD232535
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน (8M)

  • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,วัดกุโสดอ , ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์,เจดีย์ชเวสิกอง, วิหารติโลมินโล,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี,สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายงค์
  • วัดมนุหา, วิหารธรรมยานจี,เจดีย์สัพพัญญูวิหารอนันดา,โรงงานเครื่องเขิน
  • เมนูกุ้งแม่น้าแบบพื้นเมือง ทานอาหารเย็น พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. 67 - 15 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 14,999 17,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 16,999 19,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 13,999 16,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 14,999 17,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 15,999 18,999 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน (8M)
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน (8M)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky