logo

ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลลี

รหัสทัวร์ : GWHD220128
ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลลี

  • ชมการแสดง ร่วมกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ
  • ห้องอาหารพิเศษ , เครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกประเภท , ชา กาแฟ ชนิดพิเศษ
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
3 ก.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 50,300 50,300 แสดง - 0
7 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 48,400 48,400 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลลี
ล่องเรือสำราญระดับโลก Allure of the Seas อิตาลี สเปน ฝรั่งเศษ อิตาลลี
ราคาเริ่มต้น 48,400
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky