logo

ใต้สุดแดนสยาม เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (WE)

รหัสทัวร์ : GWHD220017
ใต้สุดแดนสยาม เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (WE)

  • มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-เมืองเบตง-นํ้าพุร้อนเบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดชางให้-ตลาดกิมหยง
  • มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-นํ้าพุร้อนเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดชางให้-ตลาดกิมหยง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ม.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65 6,666 8,666 แสดง - 9
Sold Out
5 ก.พ. 65 - 7 ก.พ. 65 6,666 8,666 แสดง - 9
Sold Out
15 ก.พ. 65 - 17 ก.พ. 65 5,555 7,555 แสดง - 18
Sold Out
26 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65 6,666 8,666 แสดง - 9
Sold Out
12 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 65 6,666 8,666 แสดง - 9
Sold Out
22 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65 5,555 7,555 แสดง - 18
Sold Out
26 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 6,666 8,666 แสดง - 9
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ใต้สุดแดนสยาม เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (WE)
ใต้สุดแดนสยาม เบตง สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน (WE)
ราคาเริ่มต้น 5,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
sticky