logo

โปรโมชั่น พบ 155 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

CODE GWHD240721 6วัน 5คืน
เฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูง -อุทยานแห่งชาติหวงหลง – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว -ทะเลสาบ ทั้ง 5 -น้ำตกธารไข่มุก -ทะเลสาบแรด-ทะเลสาบยาว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเต๋อซี -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหารท้องถิ่น
สะพานอันชุน -ถนนซอยกว้าง ซอยแคบ-ถนนไท่กู่หลี -วัดต้าลือ -หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก -ถนนคนเดินซุนซีลู่ -ถนนโบราณจินหลี
4 ดาว
CODE GWHD240721 6วัน 5คืน
เฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูง -อุทยานแห่งชาติหวงหลง – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว -ทะเลสาบ ทั้ง 5 -น้ำตกธารไข่มุก -ทะเลสาบแรด-ทะเลสาบยาว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเต๋อซี -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า -ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหารท้องถิ่น
สะพานอันชุน -ถนนซอยกว้าง ซอยแคบ-ถนนไท่กู่หลี -วัดต้าลือ -หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก -ถนนคนเดินซุนซีลู่ -ถนนโบราณจินหลี
4 ดาว
CODE GWHD240763 6วัน 5คืน
เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าจงเตี้ยน -ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง -ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชว์จางอี้โหมว
สุกี้ปลาแซลมอน ,สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง
อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต
4 ดาว
CODE GWHD240774 6วัน 4คืน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน – เมืองอู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ– เมืองโบราณซีถัง (รวมล่องเรือ) – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ซี่โครงหมูอู๋ซี ,ขาหมูโบราณ ,เสี่ยวหลงเปา
ร้านไข่มุก – สะพานชิงหมิงเฉียว – เมืองเจียซิง -ร้านหยก– ร้านผ้าไหม– ย่านซินเทียนตี้ -ร้านยา– หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง
4 ดาว
CODE GWHD240775 5วัน 3คืน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน -ถนนโบราณชีเป่า –STARBUCKS RESERVE ROASTERY -หาดไว่ทาน –ถนนนานจิง –อาคารพันไม้ เทียนอันเชียนซู่
เสี่ยวหลงเปา
ร้านยา -ร้านผ้าไหม– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – FLORENTIA VILLAGE OUTLET
4 ดาว
CODE GWHD240762 5วัน 3คืน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก– ตึกไทเป 101
ชาบูบุฟเฟ่ต์ ,ซีฟู้ดไต้หวัน ,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดเหวิ่นฮว่า– ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า –ไถจง ไนท์มาร์เก็ต– ร้านชา– ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง -ร้านเครื่องประดับ– ตลาดกลางคืนหัวซี
3 ดาว
CODE GWHD240679 4วัน 3คืน
เมืองหนานโถว -วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถั่งซาจั๋ง - เมืองไถจง - ถ่ายรูปตึกไทเป101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต- เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
ชิมชาอู่หลง- ไถจงไนท์มาร์เก็ต- ร้านพายสับประรด- ผลิตภัณฑ์สร้อย- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดปลาไทเป
4 ดาว
CODE GWHD240680 4วัน 3คืน
เมืองไถจง -หมู่บ้านสายรุ้ง -เมืองหนานโถว - วัดจื่อหนานกง -วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซาจั๋ง - เมืองไทเป -วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดซิงเทียนกง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - วัดเสยี่ไห่เฉิงหวง - วัดชิงซาน
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวั ,เมนูปลาประธานาธิบดี ,เมนูเสี่ยวหลงเปา
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง- ร้านพายสับประรด- ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต- ผลิตภัณฑ์สร้อย
3 ดาว
CODE GWHD240549 5วัน 4คืน
โรงละครแห่งชาติไถจง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟอาลีซาน-อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน,เมนูปลาประธานาธิบดี
ร้านพายสับปะรด -ชิมชาอู่หลง – มิยาฮาร่า ไอศกรีม – ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง -ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต- ผลิตภัณฑ์สร้อย - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
4 ดาว
CODE GWHD240780 3วัน 2คืน
ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว -อ่าวรีพลัสเบย์ -อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม -วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท – วัดหวังต้าเซียน
ห่านย่าง
โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
3 ดาว
CODE GWHD240753 6วัน 5คืน
แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์
อาหารท้องถิ่น
ศรีนาคา -ทุ่งหญ้า SAFFRON – ชมเมืองพาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย -สวนโมกุล – สวนนิชาท
4 ดาว
CODE GWHD240759 10วัน 8คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ม้าไม้เมืองทรอย – ปราสาทชิเมนลิก – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ -ทะเลสาบเกลือ -ชมหมู่บ้านแบบออตโตมัน -สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม– หอคอยกาลาตา
อาหารท้องถิ่น
ย่าน BALAT -เมืองโบราณเฮียราโพลิส -โรงงานสิ่งทอ -ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของเมืองตุรกี -นครใต้ดิน – โรงงานพรม -เซรามิค -เครื่องประดับ -VIAPORT ASIA OUTLET – มัสยิดคามลิก้า – จัสตุรัสทักซิมสแควร์ – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – กาลาตาพอร์ต
4 ดาว
CODE GWHD240577 8วัน 5คืน
เมืองแห่งประวัติศาสตร์กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี –อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – นั่งรถ 4WD ไป โบสถ์เกอร์เกตี้–กำแพงเมืองโบราณเมืองไซห์นากิ – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย– ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โบสถ์ทรีนิตี้
เมนูคินคาลิ , อาหารไทย
อ่างเก็บน้ำซินวาลี– ทบิลิซี่ มอลล์– อารามบอดบี – อีสพ้อย มอลล์-วิหารจวารี –วิหารสเวติสโคเวลี– ชาเดอนี่สตรีท–สะพานแห่งสันติภาพ - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
4 ดาว
sticky