logo
แชร์หน้านี้

แพ็คเกจห้องพักมัลดีฟส์ แกรนด์ พาร์ค โคดิปปารู มัลดีฟส์ (Grand Park Kodhipparu Maldives) 2-4 คืน ★★★★★

Trip Highlight

 • ห้องพักสุดหรู ทันสมัย ระดับ 5 ดาว เหนือผืนน้ำ North Male Atoll
 • เดินทางสู่รีสอร์ท โดย Speedboat เพียง 20 นาที สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 • สนุกสนานกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำต่างๆมากมายบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำตื้น ชมแนวปะการังสวย น้ำใส พร้อมด้วยฝูงปลานานาชนิด
 • การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่
 • Trip sunset Cruise ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก 1 ครั้ง (ตามปฏิทินของรีสอร์ท)
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับสปาเพื่อสุขภาพ 30 นาที(สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น)
 • ถ่ายภาพ 15 นาที พร้อมจองล่วงหน้า 1 ครั้ง (คุณจะได้รับสำเนาภาพถ่ายฟรี 1 ภาพทางอีเมล – ไม่มีภาพพิมพ์)
 • นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสิทธิพิเศษอีก 1 อย่าง ระหว่าง One Time Floating Breakfast (สำหรับห้อง Pool Villas และ Grand Residence) หรือ One time In-Villa breakfast (สำหรับห้อง Lagoon Water Villa และ Ocean Water Villa)

 ประเภทห้องพักและราคา

 อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วย Speedboat\
 • ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Meal Plan ตามที่เลือก (HB,FB,KF)
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมัลดีฟส์
 • Welcome drink, Tropical Fruits
 • ฟรี ใช้บริการ Snorkeling equipment & life vests
 • ฟรี ใช้บริการ Kids Club, Gymnasium, Yoga Pavilion and Recreation
  Games such as Billiards, Table Football, PSU Station, Carom, Table Tennis and Board Games
 • ฟรี กิจกรรม daily group Sunrise Yoga (6AM) and Sunset Yoga(5PM) (pre-booking required)
 • Wi-Fi ในที่พัก
 • ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

พิเศษ สำหรับเดินทางในช่วง 1 Feb – 30 Apr 2023

 • ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 ครั้ง
 • ฟรี 50 นาที Spa Treatment per adult per stay
 • One time 15 minutes photoshoot with pre-booking (one printed picture only and no digital photos)

พิเศษ สำหรับเดินทางในช่วง 1 May – 30 Nov 2023

 • ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 ครั้ง
 • ฟรี Floating breakfast (Pool water villa / Reef pool water villa) หรือ In villa Breakfast 1 ครั้ง (Lagoon water villa, Ocean Water Villa)
 • One time 15 minutes photoshoot with pre-booking (one printed picture only and no digital photos)

 อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
 • กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

 Half Board

 • Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet).
 • Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants:
 • International Buffet Dinner at The Edge Restaurant (food only),
 • Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (set menu 3 courses)
 • Firedoor Restaurant (food only) – with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses)
 • Note: All beverages including water will be charged as per consumption.
 • No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining and Private Island Dining
 • Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm

 Full Board

 • Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet).
 • Daily Lunch on dine around basis with a choice of 2 restaurants:
 • The Edge Restaurant (food only),
 • Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (Set menu 3 courses)
 • Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants:
 • International Buffet Dinner at The Edge Restaurant (food only)
 • Breeze Poolside Dining & Bar (food only) (Set menu 3 courses)
 • Firedoor Restaurant (food only) – with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses)
 • Note: All beverages including water will be charged as per consumption.
 • No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining, and Private Island Dining
 • Lunch time: 12:30 pm – 15:30 pm.
 • Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm.

 Kodhipparu Feast (All Inclusive)

 • Daily Breakfast at The Edge Restaurant (Buffet).
 • Daily Lunch on dine around basis with a choice of 2 restaurants:
 • The Edge Restaurant
 • Breeze Poolside Dining & Bar (Set menu 3 courses)
 • Daily dinner on dine around basis with a choice of 3 restaurants:
 • International Buffet Dinner at The Edge Restaurant
 • Breeze Poolside Dining & Bar (Set menu 3 courses)
 • Firedoor Restaurant – with a pre-booked reservation. (Set menu 3 courses)
 • Alcoholic and non-alcoholic beverage available from 11:00 am to 23:00 pm in all outlets within the operational hours advertised and must be selected from the dedicated menu. All items consumed outside of this menu will be charged in full.
 • Beverages:
 • Non-alcoholic: House Water, Soft beverages, Tea and Coffee.
 • Alcoholic: House Wines, Beers, Spirits and Cocktails.
 • Mini bar refilled every 02 days (non-alcoholic).
 • Non-motorized water sports (1 hour per day: Canoe, Paddle board or pedalo) and snorkeling equipment.
 • 25% discount on Spa treatments (not applicable on promotional rates)
 • Exclusions: Non-Starred menu items, in-villa dining, special island private dining, premium pouring brands.
 • No meal credit applies at any F&B outlets, In-villa dining, and Private Island Dining
 • Lunch time: 12:30 pm – 15:30 pm.
 • Dinner time: 19:00 pm – 22:30 pm

Food & Dinner

หมายเหตุ

 • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท
  ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
 • ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

หลักฐานการจอง

 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • อีเมล์ + เบอร์โทรศัพท์

การยกเลิก
– ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
– 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
– ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 
– ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้


titile-lineสอบถามข้อมูลtitile-line

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

sticky