logo
แชร์หน้านี้

แพ็คเกจห้องพักมัลดีฟส์ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ (Dusit Thani Maldives) 2-3 คืน

ดุสิตธานี มัลดีฟ เป็นโรงแรมที่ผสานความดูแลเอาใจใส่และการบริการอย่างเยี่ยมยอดแบบไทยๆ ที่ผนึกรวมกับความหรูหรามีระดับตามแบบฉบับโรงแรมระดับห้าดาวได้อย่างลงตัว ดุสิตธานี มัลดีฟ ตระหง่านในอ้อมกอดของธรรมชาติอันอุดมไปด้วยทัศนียภาพที่แสนงดงามชนิดลืมหายใจ ท่ามกลางท้องทะเลใสและหาดทรายสีสะอาดตา และพิเศษที่สุดคือ แนวปะการังที่โอบล้อมรอบเกาะรอบเกาะ ในมุมมองแบบ 360 องศา ในห้วงน้ำเทอควอยซ์

ใช้เวลาเพียง 35 นาที เดินทางโดยเครื่องบินจากเกาะสนามบินเมืองหลวงมาเล่ สู่สนามบินภายในประเทศ ดาราวันดู และ นั่งเรือสปีดโบ๊ทอีกเพียง 10 นาที ท่านก็จะได้พบกับพื้นที่และที่พักที่ไม่ต่างจากสรวงสวรรค์ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ

Trip Highlight

 • Dusit Thani Maldives รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว พบกับบริการอันอบอุ่นอย่างไทยที่ผสานรวมกับความหรูหราเหนือระดับ
 • ให้บริการห้องพักหลากหลายประเภท ด้วยการตกแต่งภายในอันงามวิจิตรอย่างไทย และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัย
 • เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดย Domestic Flight + Speedboat (Upgrade Seaplane ไปกลับเพิ่ม 8,000 บาท/ท่าน)
 • สุดพิเศษกับมื้ออาหาร Pure Indulgence All Inclusive Dine Around
 • เก็บทุกสุขสุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สปา,เทนนิส , ฟิตเนส , เรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น และอื่นๆอีกมากมาย
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ระหว่างเข้าพัก
 • ฟรี WiFi ทั้งในห้องและส่วนกลาง
 • กิจกรรมนันทนาการและสุขภาพตามตารางประจำสัปดาห์(โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและสุขภาพ เวลาและสถานที่เปลี่ยนแปลงทุกเดือน)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-001-9002


ประเภทห้องพัก

หมายเหตุ

 • Book Before 30 Apr 2023
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน สำหรับการเข้าพัก 4 ท่าน/ห้อง ในห้อง 2BR Ocean Pavilion with Pool
 • ราคาห้องพักประเภทอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • โปรโมชั่นสำหรับ New Booking เท่านั้น หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ ไม่สามารถ Rebook ได้

อัตราดังกล่าวรวม

– ค่าห้องพักตามที่เลือก
– รับส่งสนามบิน-รีสอร์ทด้วย Seaplane
– Lounge บริการที่ Seaplane terminal
– Welcome drink & Fruit Basket
– อาหารแบบ Pure Indulgence
– ฟรี พนักงานดูแลประจำห้องพัก (Butler Service)
– ฟรี น้ำดื่ม 4 ขวด/วัน และชา กาแฟในห้องพัก
– ฟรี ใช้บริการ Sauna, Steam Room, Hot&Cold Jacuzzi ที่ Devarana Spa
– ฟรี ใช้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ snorkeling ที่ Dive & Water Sports Centre (Snorkel, Fins, Life Jackets)
– ฟรี ใช้บริการจักรยาน
– ฟรี ใช้บริการ kid’s club
– ฟรี ใช้บริการ Fitness, Tennis Courts, Badminton Court
– ฟรี กิจกรรมตามตารางที่รีสอร์ท (Yoga, Sound Bath & Meditation, Nature walk)
– ฟรี Wi-Fi
– ค่าประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

พิเศษ สำหรับลูกค้าที่พัก 4 คืนขึ้นไป

• One-time In-Villa Floating Breakfast during entire stay
• One-time use of Double Kayak at Dive Centre
• Order In Villa Dinner once during the stay for Lunch or Dinner
• One time 30 minutes photoshoot with pre-booking (1 FREE printed photo will be provided – No soft copy)
following to resort’s schedule and a fixed location.
• Combined Recreational & Wellness Activities as per Weekly Schedule:
– Sunset Cruise with Dusit Safeeru
– Nature Walk, Chef’s Garden Tour, and Paper-making Workshop
– Yoga and Sound Bath Meditation
• 20% discount on Borderless Dining Experience
• 15% discount applies for 2nd treatment onwards based on Selected Wellness Menu

อัตราดังกล่าวไม่รวม

– Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
– การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
– กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
– ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็กเกจ

 

หมายเหตุ

 • รีสอร์ท Dusit ยินดีต้อนรับ เด็กทุกช่วงอายุ เข้าพัก
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

หลักฐานการจอง

 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
 • อีเมลล์
 • เบอร์โทรศัพท์

เงื่อนไขการยกเลิก

– ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

– 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

– ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

– ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้


titile-lineสอบถามข้อมูลtitile-line

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

sticky