logo
แชร์หน้านี้

แพ็คเกจห้องพักมัลดีฟส์ เซ็นทาราแกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Centara Grand Island Resort & Spa) 2-4 คืน ★★★★★

เซ็นทาราแกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ รีสอร์ท 5 ดาวในเครือของ Centara เป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อน ด้วยชายหาดที่มีร่มเงาของต้นปาล์มและน้ำทะเลที่เปล่งประกายระยิบระยับ ทำให้เป็นวันหยุดบนเกาะที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน โรงแรมล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าครามของเกาะอารีอาทอลทางตอนใต้ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยทางเดินไม้และอาคารสไตล์โคโลเนียล

 Trip Highlight

 • ห้องพักหรูสุดคลาสสิคติดริมหาดหรือห้องพักกลางทะเล รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว
 • รีสอร์ทสุดหรู ที่อนุญาตให้เด็กเข้าพักได้
 • เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดย Seaplane
 • พิเศษ! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวันตลอดการเข้าพัก
 • ฟรี สำหรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำชนิดไม่ใช้เครื่องยนต์
 • Free Wifi ในบริเวณที่พัก
 • เก็บทุกสุขสุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สปา เทนนิส ฟิตเนส เรือแคนู วินด์เซิร์ฟ กระดานโต้คลื่น และอื่นๆ อีกมากมาย

CENTARA GRAND RESORT AND SPA MALDIVES

Promotion จองภายใน 30 Apr 2023

ประเภทห้องพักและราคา

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น*
 • ราคาห้องพักประเภทอื่นติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ราคา Additional Child สำหรับ เด็กที่พักเกินจาก Maximum occupancy ของแต่ละ room type (Rollaway bed as per availability)
 • โปรโมชั่นสำหรับ New Booking เท่านั้น หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ ไม่สามารถ Rebook ได้
 • ถ้ากิจกรรมไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่สามารถขอเงินคืน

อัตราดังกล่าวนี้รวม

 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • Seaplane รับส่งสนามบินรีสอร์ท
 • บริการต้อนรับที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น) ห้องอาหารหลักแบบ International Buffet
 • Dine Around ณ ห้องอาหารทางเลือก ห้องอาหารไทยสวนบัว (Set Menu), Azzuri Mare ห้องอาหารอิตาเลี่ยน (A La Carte Credit 40 USD/pax) สำหรับมื้อเที่ยง-เย็น (มีบริการจองล่วงหน้า)
 • บาร์ 2 แห่งให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-เหล้า-ค็อกเทล), น้ำอัดลมและน้ำผลไม้ ในช่วงเวลา 10:00 – 24:00 น.
 • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, Afternoon Tea, Sandwiches, Cake ของว่างยามบ่ายที่ Coral Bar
 • มินิบาร์ในห้องพัก เติมใหม่ทุกวัน
 • ฟรี ใช้บริการห้องฟิตเนสและคอร์ตเทนนิส
 • ฟรี ใช้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling
 • ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
 • ฟรี กิจกรรมและสันทนาการในโซนสำหรับเด็ก
 • ฟรี Wifi ในห้อง
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 • กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็กเกจ

*Island Club (Additional Charge)

 • Private Check in ที่คลับเลานจ์
 • การใช้บริการคลับเลานจ์ เครื่องดื่ม Hi Brand, ของว่าง
 • มินิบาร์อัพเกรด เติมทุกวัน มี Chocolate ของว่าง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลือก
 • สิทธิพิเศษในการจองกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
 • อาหารว่างยามเช้าและก่อนมื้อเที่ยง
 • Afternoon tea
 • ผลไม้ก่อนมื้อเย็น
 • สิทธิในการจอง Spa และห้องอาหาร priority (สปาต้องจองที่รีสอร์ท)
 • Book and DVD Library
 • Upgrade in room amenities

*หากต้องการอัพเกรดสิทธิ Island Club มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำหนดการเดินทาง

หมายเหตุ

 • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท
  ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
 • ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

titile-lineสอบถามข้อมูลtitile-line

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

sticky