logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

กรีนแลนด์ 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

กรีนแลนด์..OCEAN ALBATROS CRUISE 13 วัน 10 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด GWHD240370
เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก, ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์, ล่องเรือ OCEAN ALBATROS, ล่องเรือชมไอซ์ฟยอร์ด
กรุงโคเปนเฮเกน, พระราชวังโรเซนบอร์ก, ย่านสตรอยก์, เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด, น้ำพุเกฟิออน, จัตุรัสพระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก, แคงเกอร์ลุสซวค, ซิซิเมี่ยน, เกาะ Disko, เคเคอร์ตาร์ซวก, อุมมานนัค, ธารน้ำแข็งอิคิปเซอร์เมีย, ธารน้ำแข็งเซอร์เมีย, อิลลูลิแซท, ซาร์ฟานกึด, แคงเกอร์ลุสซวค, นูฮาวน์, รอสไคลด์, เฮลซิงงอร์
อาหารพื้นเมือง
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ส.ค. - 26 ส.ค. 67
 Thai Airways
13วัน 10คืน / เริ่มเพียง 449,900 บ.
sticky